پشتیبانی حوزه فناوری سازمانها و شرکتها

پشتیبانی حوزه فناوری سازمانها و شرکتها

پشتیبانی حوزه فناوری سازمانها و شرکتها

طراحی و توسعه سامانه های الکـترونیکی

طراحی و توسعه سامانه های الکـترونیکی

طراحی و توسعه سامانه های الکـترونیکی

پیاده سازی و اجــرای طرحهای پژوهـشی

پیاده سازی و اجــرای طرحهای پژوهـشی

پیاده سازی و اجــرای طرحهای پژوهـشی

AVID

AVID

AVID

AVID

AVID

AVID

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

رشت، خیابان ضیابری (فاز دوم)، ساختمان پردیس، طبقه 4، واحد 13

رشت، خیابان ضیابری (فاز دوم)، ساختمان پردیس، طبقه 4، واحد 13

رشت، خیابان ضیابری (فاز دوم)، ساختمان پردیس، طبقه 4، واحد 13

(013) 3355 6655

(013) 3355 6655

(013) 3355 6655

www . AvidP . com

www . AvidP . com

www . AvidP . com

Info [At] AvidP . com

Info [At] AvidP . com

Info [At] AvidP . com

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

پیاده سازی و اجرای پژوهش های علمی و کاربردی

Image is not available

نظارت آنلاین اماکن پرازدحام

Image is not available

کنترل هوشمند ترافیک

سیستم های تشخیص هویت

سیستم های پزشکی و تشخیص بیماری

Image is not available
Image is not available
Image is not available

ردیابی و بررسی فرآیند لندینگ هواپیما

Image is not available

ردیابی وسائل نقلیه و شناسایی رفتارهای ناهنجار

Image is not available

ارائه سیستم های هوشمند اینترنت اشیاء

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ارتباط با کارخانجات، ادارات، سازمان ها و شرکت ها

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
مهندس سعید موسی زاده

مهندس سعید موسی زاده

مدیر تحلیل گر پایگاه داده
مهندس پویا شیوعی

مهندس پویا شیوعی

مدیر دپارتمان رباتیک
مهندس آذین میربستانی

مهندس آذین میربستانی

مدیر دپارتمان طراحی و توسعه سامانه های الکترونیکی
مهندس مونا مجیدی

مهندس مونا مجیدی

مدیر منابع انسانی و دپارتمان
R & D
مهندس کامیار شیوعی

مهندس کامیار شیوعی

مدیر عامل شرکت مهر آوید پردیس